Παρουσιάσεις 2020-2021

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 13-01-2021 Γεώργιος Κυριακού, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ασύρματες Επικοινωνίες 5ης Γενεάς και Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ως Σπονδυλική Στήλη του Διαδικτύου των Πραγμάτων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ I

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ II

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 20-01-2021 Αλεξάνδρα Γκεμιτζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Παρατηρώντας τις αλλαγές στον πλανήτη μας: Κλιματική αλλαγή ή φυσική εξέλιξη;

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10-02-2021 Βασίλειος Χατζής, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Το ηλεκτρονικό έγκλημα. Τρόποι αναγνώρισης και προστασίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ