Διαδικτυακές Διαλέξεις

Κοινωνία και Ευ Ζην
Ενέργεια – Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Παρουσιάσεις

Untitled Document

Πολίτες

Καθηγητές

Πόλεις

Θεματικές

Διαλέξεις

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν
20Ιαν
20.01.2021 19:00 - 21:00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ
Ενδοοικογενειακή βία - Κακοποίηση γυναίκας και συζύγου
20Ιαν
20.01.2021 19:00 - 21:00
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Παρατηρώντας τις αλλαγές στον πλανήτη μας: Κλιματική αλλαγή ή φυσική εξέλιξη;
27Ιαν
27.01.2021 19:00 - 21:00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ
Περιβαλλοντικός Γραμματισμός & Αειφόρος Ανάπτυξη
27Ιαν
27.01.2021 19:00 - 21:00
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διαχείριση πάρκων και δενδροστοιχιών: μία φυσική προσέγγιση