Διαδικτυακές Διαλέξεις

Κοινωνία και Ευ Ζην
Ενέργεια – Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Παρουσιάσεις

Untitled Document

Πολίτες

Καθηγητές

Πόλεις

Θεματικές

Διαλέξεις

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν
10Μαρ
10.03.2021 19:00 - 21:00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1003
10Μαρ
10.03.2021 19:00 - 21:00
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κυβερνοασφάλεια και ιδιωτικότητα στις έξυπνες πόλεις
17Μαρ
17.03.2021 19:00 - 21:00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ
Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ποιότητα ύπνου του πληθυσμού. Διεθνή και ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα
17Μαρ
17.03.2021 19:00 - 21:00
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δίκτυα και σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας