Διαδικτυακές Διαλέξεις

Δια Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση & Απασχόληση
Κοινωνία και Ευ ζην εν μέσω πανδημίας
Untitled Document

Πολίτες

Καθηγητές

Πόλεις

Θεματικές

Διαλέξεις

2Φεβ
02.02.2022 19:00 - 21:00
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
2Φεβ
02.02.2022 19:00 - 21:00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Κοινωνιολογία του φύλου και κοινωνικές ανισότητες
9Φεβ
09.02.2022 19:00 - 21:00
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση
9Φεβ
09.02.2022 19:00 - 21:00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση