Παρουσιάσεις 2018-2019

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΝΗΜΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 27-3-2019 Δημήτριος Εμμανουλούδης, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Νερό-τροφή ενέργεια ένα ενιαίο σύμπλοκο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ